Canon imageRUNNER 2520 UFR II/­ UFRII LT Printer driver download miễn phí (ver. 20.­25)

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí Canon imageRUNNER 2520 UFR II/­ UFRII LT Printer driver cho Máy in.

UFR II/­ UFRII LT Printer (ver. 20.­25) ZIP phát hành 2010.06.03.

File được download 5920 lần và được xem 68964 lần.

Loại Máy in
Hãng Canon
Thiết bị imageRUNNER 2520
Hệ điều hành Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows Server 2003 64-bit, Windows XP 64-bit, Windows Server 2008 64-bit
Phiên bản 20.­25
Kích thước file 25.71 Mb
Loại file ZIP
Phát hành 2010.06.03
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm Canon imageRUNNER 2520 UFR II/­ UFRII LT Printer driver và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
UFR II/­ UFRII LT v20.­25 Printer Driver for x64 Edition

Driver Máy in Canon imageRUNNER 2520 phổ biến:

Driver Canon Máy in phổ biến: