Canon iR2570C/Ci PCL/­Raster Fax driver download miễn phí (ver. 5.­30)

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí Canon iR2570C/Ci PCL/­Raster Fax driver cho Tất cả trong một (đa chức năng).

PCL/­Raster Fax (ver. 5.­30) EXECUTABLE SELF-EXTRACTING phát hành 2008.10.01.

File được download 0 lần và được xem 254 lần.

Loại Tất cả trong một (đa chức năng)
Hãng Canon
Thiết bị iR2570C/Ci
Hệ điều hành Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008 x86
Phiên bản 5.­30
Kích thước file 13.8 Mb
Loại file EXECUTABLE SELF-EXTRACTING
Phát hành 2008.10.01
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm Canon iR2570C/Ci PCL/­Raster Fax driver và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
Canon PCL/­Raster Fax Driver v5.­30 (Setup Programme) for Windows 2000,­ Windows 2003,­ Windows 2008,­ Windows Vista,­ Windows XP

Driver Tất cả trong một (đa chức năng) Canon iR2570C/Ci phổ biến:

Driver Canon Tất cả trong một (đa chức năng) phổ biến: