Canon i-SENSYS MF4140 i-SENSYS MF4150/­4140/­4120 MF (UFR II /­ FAX /­ ScanGear) driver download miễn phí (ver. 2.­00)

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí Canon i-SENSYS MF4140 i-SENSYS MF4150/­4140/­4120 MF (UFR II /­ FAX /­ ScanGear) driver cho Tất cả trong một (đa chức năng).

i-SENSYS MF4150/­4140/­4120 MF (UFR II /­ FAX /­ ScanGear) (ver. 2.­00) ZIP SELF-EXTRACTING phát hành 2012.11.14.

File được download 65 lần và được xem 2880 lần.

Loại Tất cả trong một (đa chức năng)
Hãng Canon
Thiết bị i-SENSYS MF4140
Hệ điều hành Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10
Phiên bản 2.­00
Kích thước file 14.62 Mb
Loại file ZIP SELF-EXTRACTING
Phát hành 2012.11.14
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm Canon i-SENSYS MF4140 i-SENSYS MF4150/­4140/­4120 MF (UFR II /­ FAX /­ ScanGear) driver và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
i-SENSYS MF4150/­4140/­4120 MFDrivers (UFR II /­ FAX /­ ScanGear) for Canon i-SENSYS MF4140 This unified driver contains UFR II V2.­00 printer driver,­ Fax V5.­00 sending driver (MF4150/­4140),­ ScanGear V11.­3 USB scan driver.­ English

Driver Tất cả trong một (đa chức năng) Canon i-SENSYS MF4140 phổ biến:

Driver Canon Tất cả trong một (đa chức năng) phổ biến: